LIST OF TOA LIFE MEMBERS WITH THEIR PHOTO AND MOBILE NO.

SlNo.

STAFF NO.

 Name

PHOTO

MOBILE

1

2290308

K.P.SINGH

 

 9997999013

2

2290928

V.B.S.YADAV

 

 9411103538

3

2290960

S.K.MISHRA

 

 9997999020

4

2296004

R.K.CHAWLA

 

 9997999000

5

2297167

U.D.DANGWAL

 

9997999030

6

2297361

A.JOHN DAVID

 

 9997999100

7

2293676

L.P. JOSHI

 

 8755900790

8

2297817

SANJAY MAMGAIN

 

 9997999069

9

2297981

NEERAJ KUMAR

 

9927511022

10

3390047

A.K.SHRIVASTAVA

 

 9997999099

11

3391000

R.C.UNIYAL

 

 9412077299

12

3391531

R.S.TOMAR

 

 9997999015

13

3392163

K.P.SINGH

 

 9997999011

14

3392341

U.K.SAXENA

 

 9997999003

15

3392724

B.D.SEMWAL

 

 9997999022

16

3392739

SUNDER DASS

 

 9412027278

17

3393313

A.K.GHILDIYAL

 

 9411103490

18

3393372

ANIL TYAGI

 

 9997999033

19

3395014

M.K.SINGH

 

 9412076418

20

3395049

C.V.SINGH

 

 9997999038

21

3395146

V.K.GUPTA

 

 9411142757

22

3399028

ANURODH CHAMOLI

 

 9410945539

23

3399869

K.P.SEMWAL

 

 9411103823

24

3399923

R.K.TYAGI

 

 9997144464

25

3399990

SANJAY AGRAWAL

 

 9997999070

26

3401340

H.L.BHARAJ

 

 9411103634

27

3402053

GATTU SRINIVAS

 

 9997999065

28

3406326

D.V.SINGH

 

 9997999001

29

3407225

TRILOK SINGH NEGI

 09897629912

30

3407578

B.S.CHAUHAN

 

9411103987

31

3407799

R.S SAJWAN

 

 9411397687

32

3408655

A.P.BAJPAI

 

 9412076173

33

3408817

R.K.MEENA

 

 9997999091

34

3420884

S.J.JEYAKUMAR

 

 9997999067

35

3420906

M.L.KHANGAR

 

9719581236

36

3420922

S.K MITTAL

 

 9997999024

37

3420930

MALLIKARJUNA. K.

 

9411103555

38

3421260

VIJAY KUMAR

 

 9997999012

39

3421546

SANJAY BALONI

 

 9411103887

40

3421570

A.K. NAUTIYAL

 

 

41

3421619

L.S.BISHT

 

 

42

4490320

P. SUDHAKAR

 

 9997999090

43

4490371

AKASH DEEP SINGH

 

9412076794

44

4490517

MAHESH KUMAR

 

 9997999057

45

2294184

JAI KUMAR

 

 9411106136

46

2297612

V.P.MATHUR

 

 9412076924

47

3390322

D.N.UNIYAL

 

 9411148866

48

3390330

M.S.PANWAR

 

 9897552371

49

3390802

SANJEEV .R.

 9411103619

50

3390810

S.K.SHARMA

 

 9411103672

51

3390829

R.M.DUBE

 

9411103524

52

3391019

M.S.PANWAR

 

 9412902961

53

3392121

K.C.BHARGAVA

 

 9411103596

54

3393054

R.C.BAHUGUNA

 

 9411103565

55

3393453

A.K.RAI

 

9411103647

56

3393698

P.L.KUNWAR

 

9410755973

57

3395006

DHURENDRA KUMAR

 

 9411103591

58

3395677

B.P.RAYAL

 

9411103603

59

3396835

K.N.JOSHI

 

 9411144220

60

3396886

S.L.BADONI

  

9412909073

61

3398242

S.R.PATAWA

 

 

9412394621

 

62

3398986

RAJESH SHARMA

 

 9411103593

63

3399311

V.K.GUPTA

 

9412323027

64

2294923

SUNIL BASLIYAL

9997948111

65

3399893

V.K.GUPTA

 

 9411103556

66

3399958

H.S.BHALLA

 

 9411103431

67

3399982

S.K.RAI

 

 9411103677

68

3400101

P.S.RAWAT

 

9411103549

69

3401332

U.C.KANNUZIA

 

 9411103637

70

3406687

U.K.THAKUR

 

 9412077998

71

3406695

R.K.BHATT

 

 9412076435

72

3406709

A.L.SHAH

 

 9411103636

73

3408507

H.CHAKRABORTY

 

 9412076299

74

3408515

S.P.PATNAYAK

 

 9411186630

75

3420485

R.S.MEHROTRA

 

 9412960456

76

3420876

A.K.DUGGAL

 

9997998019

77

3420892

S.K.SHAHU

 

 9410521817

78

3404846

H.SINHA ROY

 

 9412076311

79

2297132

R.S.RANA

 

9411531507

80

3407357

M.C.RAMOLA

 

 9411103111

81

3408469

A.K.SHRIVASTAVA

 

9412920548

82

3420914

SHAILESH DHYANI

9412022617 

83

3390365

S.P.NAUTIYAL

 

 9456145314

84

2297108

N.K.BHATT

 

9412983789

85

3421910

R.K.ARZARE

 

 

 9997999053

86

3421929

A.K.CHATURVEDI

 

 

 9997999089

87

3393305

C.S.NEGI

 

 9412076236

88

2297604

S.K.MOHANTY

 

 

 9412961818

89

3408485

RAM BABU SINGH

  

 9412988497

90

 

K.K.SHRIVASHTAVA

 9450932890

91

3407793

NATTHI LAL PAINULI

 

9411590356

92

 2295741

V.M.PAINULI

 

 

 9411715706

93

 

DR.R.S.P.SHRIVASHTAVA

 

 

 9412078930

94

 

B.S.PUNDIR

 

 

 9412987472

95

3403033

 DR.N.C.JOSHI

 

 

 9756705411

96

 3407624

 H.N.UNIYAL

 

 

 9411114760

97

 2290227

 R.K.SINGH

 

 

 9412412683

98

3398528

MANOJ RANGARH

9412076871

99

 3390713

 KAILASH UNIYAL

 

 

 9411377528

100

 3394026

 ABHISHEKH GAUR

 

 

 9411103531

 

 

SL(1) SL(2) Location EmpNo Name   MOBILE NO Dept
1 1 TEHRI 1192469 MANOJ GROVER     F & A
2 2 TEHRI 2290014 C.V.DUBEY     P & A
3 3 TEHRI 2291738 SURESH KR. SHARMA     P & A
4 4 TEHRI 2292629 VIJAY GOEL     P & A
5 5 TEHRI 2292785 H.K.TYAGI     DAM
6 6 TEHRI 2293617 J.S.RANA     ELECTRICAL-I
7 7 TEHRI 2295768 RAVINDRA DUTT BHATT     F & A
8 8 TEHRI 2296330 S.S.PANWAR     ELECTRICAL-I
9 9 TEHRI 2297108 NAND KISHORE BHATT 1   M.U.-I
10 10 TEHRI 2297124 J.S.BISHT     M.U.-I
11 11 TEHRI 2297140 SANJAY MEHAR     PLANNING OFFICE
12 12 TEHRI 2297418 Dr.S.P.CHAUDHRY     HOSPITAL
13 13 TEHRI 2297612 VINAY PRAKASH MATHUR 2   F & A
14 14 TEHRI 2297795 SHAILENDRA S.PANWAR     ELECTRICAL-I
15 15 TEHRI 2298538 SANJAY KUMAR     F & A
16 16 TEHRI 3390322 D.N.UNIYAL 3   F & A
17 17 TEHRI 3390330 M.S.PANWAR 4   F & A
18 18 TEHRI 3390365 S.P.NAUTIYAL 5   F & A
19 19 TEHRI 3390500 J.BEHERA     F & A
20 20 TEHRI 3390675 V.D.BHATT     P & A
21 21 TEHRI 3390713 K.C.UNIYAL     PLANNING OFFICE
22 22 TEHRI 3390802 SAJEEV R. 6   ELECTRICAL-I
23 23 TEHRI 3391019 M.S.PANWAR 7   F & A
24 24 TEHRI 3391590 CHAMAN LAL     PLANNING OFFICE
25 25 TEHRI 3392074 R.N.SHARMA     SPILL WAY
26 26 TEHRI 3392171 K.C.BHARGAVA 8   M.M.-IV
27 27 TEHRI 3392228 ANIRUDH BISHNOI     POWER HOUSE
28 28 TEHRI 3392325 PRAVEEN SAXENA     SPILL WAY
29 29 TEHRI 3392996 K.K.PANDEY     SAFETY
30 30 TEHRI 3393038 SANDEEP GUPTA     PLANNING OFFICE
31 31 TEHRI 3393054 R.C.BAHUGUNA 9   GM(P) OFFICE
32 32 TEHRI 3393968 P.L.KUNWAR 10   F & A
33 33 TEHRI 3394123 A.P.VYAS     M.M.-IV
34 34 TEHRI 3394158 NAND KISHOR     SPILL WAY
35 35 TEHRI 3394212 NEERAJ AGARWAL     R.C.M.
36 36 TEHRI 3394247 DR.UMED SINGH     HOSPITAL
37 37 TEHRI 3394891 B.S.PUNDIR 11   POWER HOUSE
38 38 TEHRI 3395006 DHURENDRA KUMAR 12   POWER HOUSE
39 39 TEHRI 3395022 VIRENDRA SINGH     M.U.-III
40 40 TEHRI 3395111 RAKESH BAHUGUNA 14   M.U.-III
41 41 TEHRI 3395650 BHARTI DIMARI     P & A
42 42 TEHRI 3396835 K.N.JOSHI 13   ELECTRICAL-I
43 43 TEHRI 3396886 S.L.BADONI 14   ELECTRICAL-I
44 44 TEHRI 3398242 S.R.PATWA 15   F & A
45 45 TEHRI 3398498 M.M.KANSWAL     ENVIRONMENT
46 46 TEHRI 3398501 VIJAY DANGWAL     DAM
47 47 TEHRI 3398617 J.S.RAWAT     ENVIRONMENT
48 48 TEHRI 3398730 RAM PHAL RANGA     POWER HOUSE
49 49 TEHRI 3398986 RAJESH SHARMA 16   POWER HOUSE
50 50 TEHRI 3399036 D.P.BHATT     P & A
51 51 TEHRI 3399311 V.K.GUPTA 17   M.M.-IV
52 52 TEHRI 3399370 S.C.DOBHAL     F & A
53 53 TEHRI 3399435 B.C.RAMOLA     DAM
54 54 TEHRI 3399893 V.K.GUPTA (RETIRED) # 18   REHAB RURAL
55 55 TEHRI 3399958 H.S.BHALLA 19   T.S.U.-I
56 56 TEHRI 3399982 S.K.RAI 20   DAM
57 57 TEHRI 3400101 P.S.RAWAT 21   POWER HOUSE
58 58 TEHRI 3401332 U.C.KANNAUJIA 22   ELECTRICAL-I
59 59 TEHRI 3402223 DIPAYAN KAR     HOSPITAL
60 60 TEHRI 3406261 L.P.VYAS     REHAB URBAN
61 61 TEHRI 3406687 U.K.THAKUR 23   DAM
62 62 TEHRI 3406695 R.K.BHAT 24   POWER HOUSE
63 63 TEHRI 3406709 A.L.SHAH 25   GM(P) OFFICE
64 64 TEHRI 3407330 DR.M.C.PAPNOI     HOSPITAL
65 65 TEHRI 3407357 M.C.RAMOLA 26   BUILDING AND ROADS
66 66 TEHRI 3407411 SMT.NAVNEET KIRAN     HOSPITAL
67 67 TEHRI 3407438 DR.NAMITA DIMRI     HOSPITAL
68 68 TEHRI 3407551 MANVEER SINGH NEGI     P & A
69 69 TEHRI 3407608 RAM CHANDRA     Q.C.
70 70 TEHRI 3407985 RAVINDER S. NEGI     REHAB URBAN
71 71 TEHRI 3408167 A.S.NEGI     P & A
72 72 TEHRI 3408469 A.K.SRIVASTAVA 27   F & A
73 73 TEHRI 3408515 S.P. PATNAIK 28   F & A
74 74 TEHRI 3409368 D.S.CHAUHAN     ELECTRICAL-I
75 75 TEHRI 3413799 PRAMOD KUMAR     HOSPITAL
76 76 TEHRI 3420353 RAVI SHANKAR KUMAR 29   HOSPITAL
77 77 TEHRI 3420809 A.N.TRIPATHY     P & A
78 78 TEHRI 3420825 RAJENDRA SINGH     F & A
79 79 TEHRI 3420892 S.K.SAHOO 30   ELECTRICAL-I
80 80 TEHRI 3420957 CH.PRADIP RAJ     ELECTRICAL-I
81 81 TEHRI 3421503 RAVI KUMAR     ELECTRICAL-I
82 82 TEHRI 3421562 RAJAN ASWAL     ELECTRICAL-I
83 83 TEHRI 3421937 DR.ANDREW RAVINDRA     HOSPITAL
84 84 TEHRI 3421953 JITENDRA NIMBALKER     O&M
85 85 TEHRI 3422003 SERENE KR.BAGE     O&M
86 86 TEHRI 3422011 SATISH KR.ARYA     O&M
87 87 TEHRI 3422038 CHINMAY K.MALIK     ELECTRICAL-I
88 88 TEHRI 3422097 ARUN KUMAR     O&M
89 1 KHEP 2290308 K.P.SINGH 31   D AND PH
90 2 KHEP 2290928 V.B.S.YADAV 32   Q.C
91 3 KHEP 2290960 S.K.MISHRA 33   D AND PH
92 4 KHEP 2296004 R.K.CHAWLA 34   G.M(P) OFFICE
93 5 KHEP 2297167 U.D.DANGWAL 35   D AND PH
94 6 KHEP 2297361 A.JOHN DAVID 36   P & A
95 7 KHEP 2297787 ANUPAM UNIYAL 37   HYDRO MECHNICAL
96 8 KHEP 2297817 SANJAY MAMGAIN 38   Q.C
97 9 KHEP 2297981 NEERAJ KUMAR 39   F&A
98 10 KHEP 2298902 AJIT KUMAR KARSHARMA     F&A
99 11 KHEP 3390047 A.K.SHRIVASTAVA 40   P & A
100 12 KHEP 3420841 SUBHASH PRASAD     F&A
101 13 KHEP 3391000 R.C.UNIYAL 41   F&A
102 14 KHEP 3391450 V.K.GOEL     HYDRO MECHNICAL
103 15 KHEP 3391531 R.S.TOMAR 42   D AND PH
104 16 KHEP 3391647 A.K.BHARDWAJ     PLANNING OFFICE
105 17 KHEP 3392163 K.P.SINGH     D AND PH
106 18 KHEP 3392341 U.K.SAXENA 43   BUILDING AND ROADS
107 19 KHEP 3392724 B.D.SEMWAL 44   D AND PH
108 20 KHEP 3392739 SUNDER DASS 45   F&A
109 21 KHEP 3393070 M.K.VERMA     E.D.C.P(OFFICE)
110 22 KHEP 3393305 C.S. NEGI 46   F&A
111 23 KHEP 3393313 A.K.GHILDIYAL 47   D AND PH
112 24 KHEP 3393372 ANIL TYAGI 48   D AND PH
113 25 KHEP 3393453 A.K.RAI 49   HYDRO MECHNICAL
114 26 KHEP 3393488 A.S.VERMA     P & A
115 27 KHEP 3395014 M.K.SINGH 50   MECHANICAL
116 28 KHEP 3395049 C.V.SINGH 51   MECHANICAL
117 29 KHEP 3395146 V.K.GUPTA 52   MECHANICAL
118 30 KHEP 3399028 ANURODH CHAMOLI 53   Q.C
119 31 KHEP 3399869 K.P.SEMWAL 54   Q.C
120 32 KHEP 3399877 B.K.RAI     BUILDING AND ROADS
121 33 KHEP 3399907 R.K.SEMWAL     ELECTRICAL-I
122 34 KHEP 3399923 R.K.TYAGI 55   C AND MM
123 35 KHEP 3399990 SANJAY AGRAWAL 56   D AND PH
124 36 KHEP 3401340 H.L.BHARAJ 57   PLANNING OFFICE
125 37 KHEP 3401472 N.K.PRASAD     P & A
126 38 KHEP 3402053 GATTU SRINIVAS 58   HOSPITAL
127 39 KHEP 3406326 D.V.SINGH 59   D AND PH
128 40 KHEP 3407225 TRILOK SINGH NEGI 60   BUILDING AND ROADS
129 41 KHEP 3407578 BIRENDRA SINGH CHAUHAN 61   P & A
130 42 KHEP 3407799 R.S SAJWAN 62   ELECTRICAL-I
131 43 KHEP 3408655 A.P.BAJPAI 63   F&A
132 44 KHEP 3408817 R.K.MEENA 64   P & A
133 45 KHEP 3420485 R.S.MEHROTRA 65   ELECTRICAL-I
134 46 KHEP 3420876 A.K.DUGGAL 66   ELECTRICAL-I
135 47 KHEP 3420884 S.J.JEYAKUMAR 67   D AND PH
136 48 KHEP 3420906 M.L.KHANGAR 68   HYDRO MECHNICAL
137 49 KHEP 3420914 SHAILESH DHYANI     ELECTRICAL-I
138 50 KHEP 3420922 S.K MITTAL 69   D AND PH
139 51 KHEP 3420930 MALLIKARJUNA. K. 70   HYDRO MECHNICAL
140 52 KHEP 3421260 VIJAY KUMAR 71   D AND PH
141 53 KHEP 3421546 SANJAY BALONI 72   Q.C
142 54 KHEP 3421570 A.K. NAUTIYAL 73   HYDRO MECHNICAL
143 55 KHEP 3421910 R.K.ARZARE 74   ELECTRICAL-I
144 56 KHEP 3421929 A.K.CHATURVEDI 75   ELECTRICAL-I
145 57 KHEP 3421619 L.S.BISHT 76   D AND PH
146 58 KHEP 4490320 P. SUDHAKAR 77   ELECTRICAL-I
147 59 KHEP 4490371 AKASH DEEP SINGH 78   C AND MM
148 60 KHEP 4491394 DR.D.K.VARSHNEY 79   HOSPITAL
149 61 KHEP 4490517 MAHESH KUMAR 80   C AND MM
150 1 RKSH 1190288 R.K.BANERJEE     P & A
151 2 RKSH 1192353 DINESH VERMA     P & A
152 3 RKSH 1192485 MUKESH VERMA     P & A
153 4 RKSH 1192582 A.K.SRIVASTAVA     PUBLIC RELATION
154 5 RKSH 1192620 A.K.DE     D AND E
155 6 RKSH 1192663 J.K.VARSHNEY     D AND E
156 7 RKSH 2290057 R.K.VISHNOI     D AND E
157 8 RKSH 2290227 R.K.SINGH     O AND M
158 9 RKSH 2290278 R.K.VERMA     COMMERCIAL
159 10 RKSH 2290324 V.K.SHARMA     ELECTRICAL-I
160 11 RKSH 2290367 SUJEET KR. PANDEY     D(T) OFFICE
161 12 RKSH 2290464 S.K.SAXENA     CONTR AND PROCMEN
162 13 RKSH 2290650 LOVEE JAIN     IT
163 14 RKSH 2290758 SANDEEP SINGHAL     D AND E
164 15 RKSH 2290995 P.C.P.NAITHANI     F & A
165 16 RKSH 2291010 T.S.RAWAT     F & A
166 17 RKSH 2291533 LAJJU CHAUHAN     F & A
167 18 RKSH 2292386 KISHORE S PUNDIR     LAW AND ARB.CELL
168 19 RKSH 2292424 V.K.SHARMA     ELECTRIC DESIGN
169 20 RKSH 2292742 V.K.BADONI     CONTR AND PROCMEN
170 21 RKSH 2292777 AJAY KUMAR     COMMERCIAL
171 22 RKSH 2293390 N.T.RAVINDRAN     CONTR AND PROCMEN
172 23 RKSH 2293609 RAMESH SINGH RAWAT     HRD
173 24 RKSH 2293730 NITIN KUMAR     ELECTRIC DESIGN
174 25 RKSH 2293765 UDAI BHAN SINGH     CONTR AND PROCMEN
175 26 RKSH 2293951 TRILOK SINGH     D AND E
176 27 RKSH 2295792 S.Q.AHMAD     COMP.SECY(OFF)
177 28 RKSH 2295954 DEEPAK AGGARWAL     COST ENGG.AND P.K
178 29 RKSH 2296446 MS.VIDYA GOENKA     ELECTRIC DESIGN
179 30 RKSH 2297159 OM PRAKASH     ELECTRIC DESIGN
180 31 RKSH 2297515 Km.SIDDHIMA DOBHAL     CONTR AND PROCMEN
181 32 RKSH 2297604 S.K.MOHANTY 81   F & A
182 33 RKSH 2297620 VIVEK BHATNAGAR     F & A
183 34 RKSH 2297868 LAKSHMI NARAYAN     ELECTRIC DESIGN
184 35 RKSH 2297884 KULDEEP SINGH     ELECTRIC DESIGN
185 36 RKSH 2297930 VEERENDRA SAXENA     IT
186 37 RKSH 2297957 NAVEEN KUMAR GOEL     IT
187 38 RKSH 2298015 ATUL KUMAR SINGH     D AND E
188 39 RKSH 2298066 RAJIV DHALL     CORPP.PLANING
189 40 RKSH 2298074 A.V.NARAYANAN     CONTR AND PROCMEN
190 41 RKSH 2298082 VINAY KUMAR JAIN     LAW AND ARB.CELL
191 42 RKSH 2298120 SUBODH KUMAR GOEL     LAW AND ARB.CELL
192 43 RKSH 2298139 DIWAKER PANDE     ELECTRIC DESIGN
193 44 RKSH 2298147 ARUN KUMAR JAIN     CONTR AND PROCMEN
194 45 RKSH 2298333 VIBHA CHOWDHURY     HOSPITAL
195 46 RKSH 3390454 A.B.GOEL     F & A
196 47 RKSH 3391442 AMARDEEP     LAW AND ARB.CELL
197 48 RKSH 3391787 K.K.SINGHAL     CONTR AND PROCMEN
198 49 RKSH 3392120 S.S.NEGI     D AND E
199 50 RKSH 3392392 B.R.JOSHI     TOWNSHIP
200 51 RKSH 3392708 SANDEEP KUMAR     D AND E
201 52 RKSH 3392988 P.K.AGARWAL     M AND PS
202 53 RKSH 3393070 M.K.VERMA     CENTRAL STORE
203 54 RKSH 3395618 RAJEEV JAIN     SERVICES
204 55 RKSH 3398250 ATUL JAIN     D AND E
205 56 RKSH 3398269 R.R.SEMWAL     ELECTRIC DESIGN
206 57 RKSH 3398293 Y.K.SHARMA     O AND M
207 58 RKSH 3398323 S.G.GOSWAMI     COMMERCIAL
208 59 RKSH 3399168 ANIL KUMAR ARORA     F & A
209 60 RKSH 3399885 M.K.RAI     D AND E
210 61 RKSH 3400014 AJAY KUMAR GOEL     CONTR AND PROCMEN
211 62 RKSH 3400190 RAVINDRA SINGH     D AND E
212 63 RKSH 3400328 MOHD.SHUEB     ELECTRICAL-I
213 64 RKSH 3400336 NEERAJ VERMA     D AND E
214 65 RKSH 3400433 S.K.CHAUHAN     D AND E
215 66 RKSH 3401367 G.M.PARSAD     D AND E
216 67 RKSH 3401480 S.K. AGGARWAL     LAW AND ARB.CELL
217 68 RKSH 3401804 MUHAR MANI     ELECTRIC DESIGN
218 69 RKSH 3402320 CHAKARDHAR PRASAD     F & A
219 70 RKSH 3405087 P.P.S.MANN     CMD OFFICE
220 71 RKSH 3406725 DR.D.B.SINGH     HOSPITAL
221 72 RKSH 3406768 DR. NIRANJAN BEHRA     HOSPITAL
222 73 RKSH 4490363 DIPAK KUMAR SHAW     F & A
223 1 NOIDA 1190598 SH.BHIM BAHADUR     F & A
224 2 NOIDA 1190709 SH.RANVIR SINGH     F & A
225 3 NOIDA 1190725 SH.TREPAN S. RAWAT     F & A
226 4 NOIDA 1191179 SH.SUSHIL KR.SINGH     LAW AND ARB.CELL
227 5 NOIDA 1191403 SH.RAJESH P.PANDEY     LAW AND ARB.CELL
228 6 NOIDA 1192698 SH.R.R.TANWAR     PLANNING OFFICE
229 7 NOIDA 3398889 SAROSH MAJID SIDDIQI     COMMERCIAL
230 8 NOIDA 3399974 SH.U.K.CHAUDHRY     PLANNING OFFICE
231 9 NOIDA 3401448 SH.DINESH C.BHARTI     P & A    NOIDA
232 10 NOIDA 3421988 SH.RAKESH VERMA     PLANNING OFFICE
233 1 VPHEP 3398528 MANOJ RANGARH     ENVIRONMENT
234 2 VPHEP 3401405 C.P. SINGH     B & R-II
235 1 NTT 2293587 RAM PRASAD NAUTIYAL     NEW PROJECT
236 2 NTT 3390195 H.S.NEGI     F & A
237 3 NTT 3392147 A.S.NEGI     NEW PROJECT
238 4 NTT 3407373 S.S.RANA     NEW PROJECT
 
  LIFE MEMBERS BUT NOT DEPOSITING  Rs.20/-P.M.        
239   RKSH 3390810 S.K.SHARMA 82   RISHIKESH
240   RKSH 3390829 R.N.DUBE 83   RISHIKESH
241   RKSH 3395677 V.P.RAYAL 84   RISHIKESH
242   RKSH 3399362 S.S.RANA 85   RISHIKESH
243   RKSH 3408507 H.CHAKRABORTY 86   RISHIKESH
244   RKSH 3404846 H.SINHA ROY 87   RISHIKESH
245   RKSH 2297132 R.S.RANA 88   RISHIKESH
246   TEHRI 3407357 M.C.RAMOLA 89   TEHRI
247   TEHRI 3422135 PAWAN KUMAR 90   TEHRI
248   RKSH 3408485 RAM BABU SINGH 91   TEHRI
249   RKSH 3407793 NATTHI LAL PAINULI 92   RISHIKESH
250   KOT 2295741 V.M.PAINULI 93   KOTESHWAR
251   VPHP 3403033 DR.N.C.JOSHI 94   PIPALKOTI
252   TEHRI 3394026 ABHISHEKH GAUR 95   TEHRI
253   RKSH 3408477 K.K.SHRIVASHTAVA 96   RISHIKESH

 

 

 

 

Eligibility

All the officers on regular roll excluding deputationest, contractual agencies of the Corporation will be eligible to become a member of the Association provided he/she declares to abide by the bye Laws of the association and has paid the membership admission fee and the periodic subscription to be decided by the executive body. The officer shall not become member of any similar other organisation or association of the Corporation. Board level appointees as defined by Companies Act (not as per Company practice) shall not be the member of the association.

ADMISSION

Any officer eligible as per the clause 4.1 will be admitted as member w.e.f. the date of the admission fees as Rs.100/- and the half yearly subscription as Rs.100/-

SPECIAL SUBSCRIPTION

The appropriate amount to be decided by 2/3rd majority of the executive body will be raised, if necessary, to fulfill the aims and objectives of the association on approval of the general body.

Cessation of membership

1. Membership shall automatically terminated upon resignation or death or retirement.
2.

Membership shall also be  terminated if the periodic subscription of the member remains in arrear for a period exceeding one year unless condoned by the executive committee.}

3.

Should a member conduct  himself in a manner which in the opinion of the executive committee is unbecoming of a member of the association or detrimental to its interests, the said member shall be suspended based on the2/3 of the original strength of the EX. Committee present and voting ,such member shall be given a notice of 15  days to enable him to offer his explanation in writing. Failing to do so or   the explanation in satisfactory by the executive committee, the membership of the officer shall be suspended and terminated by 2/3rd majority of the General body  present and voting.


RIGHTS AND PRIVILEGES & DUTIES OF MEMBERS
 

1.

Every member of the association shall have the right to vote in the election of the office bearers and executive members of the executive body. He shall  also have right to seek election to any of the posts of the office bearers and to the membership of the executive committee.

2. Every member of the association shall
  a) be faithful and loyal to the association.
  b) always act in the interest of the association
  c) obey the orders , instructions or advices of the officer bearers of the executive committee
  d) look after the interest of the association
  e) not cause or permit to cause any loss or damage to the association
  f) not bring bad name to the association
  g) not act in a manner which is prejudicial to the interest of the association

3.

A register of the member which is association shall be maintained. It shall be available for inspection to all the officer bearers and the members of the association.

                       THDC OFFICERS' ASSOCIATION                                                   MEMBERSHIP FORM                  MEMBER NO TO,        THE GENERAL SECRETARY       THDC OFFICERS' ASSOCITION                 NAME        :                                                     DESIGNATION:      STAFF NO:                                                     DEPARTMENT:                                        HEAD QUARTER                   I hereby willingly wish to become the Member of THDC   OFFICERS' ASSOCIATON. I shall abide by all by laws of the Association   and shall pay the requisite one time membership fee and regular cont-  ribution.I may kindly be made the Member of THDC OFFICERS' ASOCIATION.       DATE OF APPLICATION   :                        SIGNATURE OF APPLICANT                                                  MOBILE NO.                                                  PHONE  NO.................................................................................                            ADMITTED/NOT ADMITTED         PRESIDENT                                 GENERAL SECRETARY            ................................................................................                    LETTER OF AUTHORISATION...............................    TO,          The Head Of Deptt.          Finance & Accounts  THDC Ltd.,          Noida/Rishikesh/Tehri/Koteshwar/Pipalkoti    Sir,          I am a member of  THDC OFFICERS' ASSOCIATION  hereby authorize the disbursing officer to deduct the monthly contribution of Rs.20.00 as decided by TOA from Salary and same may be send to TOA.                  Thanking You,                                                                                   Yours'                                                             faithfully,                                                        NAME :                                                          STAFF NO.: .......................................................................